Waypoints

Aquesta pagina intentarà agrupar els “Waypoints” d’interès per els excursionistes.
Zona Catalunya.
Ara per ara esta en fase de proves,
si no hi han problemes podreu enviar els Waypoints que penseu que pugin ser útils per altres persones. Això com també podreu descarregar l’arxiu de tots els Waypoints per passar-los al vostre GPS o visualitzar-los al vostre Google Earth.

Salut.

Pagina original: Aquí.Ver mapa más grande